Hadice jako důležitý vynález

Taková hadice, to je vynález! Ačkoliv se ve školách učíme jen, kdy se vynalezlo kolo nebo hromosvod, taková hadice je něčím, co nám každý den nejen zjednodušuje život, ale také ho třeba zachraňuje. Hadice byla vynalezena v Holandsku v první půlce 17. století a to přímo k hašení ohně. Od té doby si prošla velkou technologickou progresí.

Novinky v hydraulickém šroubení

Novinky a trendy na nás chrlí média ze všech stran,  ale většinou se týkají všech různých témat od oblečení po úpravu zahrádky, ale technika zůstává jen pro lidi z oboru. Tak si dnes povíme o hydraulickém oboru, abyste nezakrněli a rozšiřovali obzory ve všech různých odvětvích. Hydraulické šroubení v posledních letech zažilo rozvoj.

Například se využívají už takové ošetření, že koroze nemá šanci ani při vysoko zátěžových testech v solné mlze. Dříve se u hydraulického šroubení používalo jen pozinkování, které tak účinné nebylo. Také výroba šroubení je poměrně zajímavá. Člověk už jen naprogramuje stroj a ten sám zpracuje kovaný materiál. I montáž funguje na podobném postupu v robotických stanicích. Pak už dát jen dát vše dohromady a vznikne z toho všeho například takové zubařské křeslo!

Dopravní značky

Dopravní značky informují o dopravních omezeních, zákazech či varováních, usnadňují orientaci atd. Historickým vývojem vzniklé dopravní značení je navrženo na základě zkušenosti i výzkumů v oblasti dopravní psychologie tak, aby umožňovalo řidičům rychlé rozpoznávání i za ztížené viditelnosti.

Průmyslové značení

Každá průmyslová hala a její průmyslové značení musí myslet především na bezpečnost, zejména pak na fyzikální. Fyzikální nebezpečnost je založena na systému UNDGS (United Nations Dangerous Goods System, Systém nebezpečného zboží OSN). Tyto regulace a testovací metody OSN lze najít na webu OSN. Protože záběr GHS zahrnuje všechny příjemce informací, bylo nutné provést určitá rozšíření a změny v popisu nebezpečnosti.

Kde všude se můžete potkat s hydraulikou?

Jedno z nejběžnějších využití jsou brzdy v autě. Princip je takový, že vy pomocí pedálu stlačujete kapalinu v hadičce, a tím se vytvoří tlak v brzdných válečcích, které se roztáhnou a přitlačí brzdové čelisti.
Ano, spousta dětí nesnáší zubaře. Ovšem utrpení je trošku menší, když vás paní zubařka „povozí“ na zubařském křesle. I zde jsou využity zákony hydrauliky. Protože působí zubní lékař na malou plochu silou, vyvolá tím tlak v kapalině na větší ploše ještě větší sílu a tak křeslo vyjede nahoru.
Hydraulické zařízení se využívá i při zvedání aut či ve speciálních lisech.