Umíte být správný manažer?

Manažer je rozhodně důležitá osoba. A proto by měla mít jasně stanoveny kompetence. K těmto kompetencím ovšem ptořebuje určitě předpoklady a dovednosti. Jaké by měl ovšem mít? Rozhodně mezi tyto kompetence nepatří prodej firmy ...


Pokud budete tuto problematiku studovat hlouběji tak zjistíte, že psycholog Katze rozvinul teorii dovedností manažerů. Výsledkem jeho bádání jsou 3 okruhy, které by měl každý manažer rozvíjet. Prvním okruhem jsou technické dovednosti. Tyto jsou důležité pro manažery v oblasti nižšího managementu. Lidské vlastnosti, které jsou druhým okruhem, jsou důležité pro všechny úrovně managementu a nejen pro něj. A posledním okruhem jsou koncepční vlastnosti, které musí ovláda hlavně TOP management.
V osvojení všech těchto kompetencí a jejich rozvíjení slouží kurzy manažerských dovedností, které vedou odborníci na slovo vzatí.

Pamatujete, jak jsme na začátku článku zmínili, že mezi kompetence správného manažera nepatří prodej firmy? Tak to platí pouze pro případ, kdy prodej firmy žádaný není. Správný manažer totiž zvládne najít správného nového majitele, případně, pokud chce prodat firmu, dokáže včasně obrátit na pomoc.