PRO FIRMY: jak udělat správný základ strategie vaší firmy?

Každá společnost či firma, která chce řešit svou strategii do budoucna, je nucena si nejprve vytvořit strategickou situační analýzu. Ta popisuje současný stav, její rizika a možnosti do budoucna. Zároveň umí odhalit efektivní kanály a kroky, které vám vydělaly nejvíc peněz.

Na základě situační strategické analýzy se pak vytváří strategie pro společnost na 3 – 5 let dopředu. Obsahuje personální, finanční, organizační a další složky. Podle této strategie se určují dílčí operativní cíle, které vedou ke splnění celkové strategie.

Máte pocit, že vaše společnost nemá cíl? Potřebuje pomoci nasměřovat správným směrem? Ozvěte se nám!