Nůžková plošina je zaručeně lepší než žebřík!

Práce ve výškách je velmi zajímavá práce, nicméně skrývá v sobě značné nebezpečí a vysoké riziko pádu z výšky. Velmi specifickým odvětvím je tzv. práce ve výškách. Pádu z výšky je třeba se obávat, protože patří mezi nejčastější příčiny úmrtí zaměstnanců v různých odvětvích. Bezpečnost zaměstnanců především, práce ve výškách je definována tak, že pokud pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m, již se řídí speciální legislativou. Pro zaměstnavatele například vyplývá povinnost opatření k zabránění pádu zaměstnance.

nůžková plošina

Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Předpis č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Konkrétní informace jsou uvedeny v § 103 odst. 2 a 3.

Příčiny pádu z výšky při práci:

  • ignorování BOZP ze strany zaměstnanců,
  • nedostatečné proškolení zaměstnanců a
  • nedostatečná analýza rizik ze strany zaměstnavatelů.

Jak zajistit bezpečnost?

Prostředků, které Vám doslova dovedou zachránit život je mnoho. Nejprve je třeba zvážit, kolik finančních prostředků chcete investovat. Pokud se jedná o jednorázovou akci, pravděpodobně se vyplatí najmout si odbornou firmu, která práci vykoná. V opačném případě by se na těchto opatřeních nemělo šetřit.

Hydraulické zdvihací plošiny

Pracovní plošina je zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu v podobě koše nebo plochy obklopené zábradlím. Toto zařízení je uzpůsobeno k tomu, aby pracovníkovi umožňuje práci ve výšce na místech jinak nedostupných. Většina plošin umožňuje pohyb nejen do výšky ale v kruhu daném dosahem ramene. Plošina může být vybavena zdrojem elektřiny pro používání ručního elektrického nářadí.

Velmi rozšířeným typem jsou nůžkové plošiny, které jsou konstruovány pro manipulaci se zbožím a materiálem. Díky velkému rozpětí zvládnou překonat i opravdu velké výškové rozdíly. Jsou vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Při překonávání výškových rozdílů jsou tak neocenitelným pomocníkem. Nůžkové plošiny lze sehnat u společnosti SPEDOS, která je vyrábí přímo podle požadavků zákazníka.

nůžková plošina

Nůžkové zvedací plošiny se používají zejména jako:

  • samostatná zařízení,
  • zdvihadlo,
  • výtah.