Kvalita je víc než kvantita

Dnes se již neklade tolik důraz na kvantitu jak na kvalitu. Lidé začínají chápat podstatu toho, že když například snědí hodně špatných potravin, tak jejich tělo jim to vrátí, a proto raději nakoupí kvalitnější potraviny, které jejich tělo ocení. A tak to není jen v oblasti potravin.

Například v oblasti propagace se hodně bere důraz na cílení – pokud se dostanou vaše propagační materiály tam, kde jsou lidi, které to zajímá, tak není nutné vyrábět kvanta materiálů, které stejně skončí v koši. A také originalita zaujímá čím dál větší místo. Například různá těžítka ve vtipném tvaru s potiskem, které se zasílají vrcholným manažerům rozhodně zaujme. Proto raději investujte do kvality než do kvantity. K tomu, abyste tohle všechno zvládli, budete potřebovat také kreativní oddělení, které má ty správné kontakty na lidi, kteří například zajišťují potisk plastu, mediální prostor, distribuci dárků apod.