I hydraulika potřebuje svou revizi!

Tento článek by Vám měl připomenou základní školu a pokud se navíc řadíte mezi společnosti, které pracují s těžkými břemeny a vlastníte vysokozdvižnou hydraulickou techniku, tak můžete využít služeb odborných firem, které Vám provedou odbornou revizi a servis.

hydraulika

 

Hydraulika jako taková je velmi zajímavá technická disciplína zabývající se využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely. Teoretický čerpá ze základů mechaniky tekutin. Hydraulika využívá jak znalostí z hydrostatiky, tak i z hydromechaniky. Hydraulika tedy studuje rovnováhu i pohyb tekutin, ale také vzájemné působení tekutin a tuhých těles.

 

ZÁKLADNÍ HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ:

 

   •    hydraulický zvedák, 

 

   •    hydraulické brzdy,

 

   •    hydraulický lis.

 

Tato technická disciplína lidem velmi usnadňuje jejich počínání v mnoha odvětvích. Například pokud chceme zpomalit ve svém automobilu, využíváme hydraulické účinky nebo pokaždé, když potřebujeme odtlumit náraz, používáme hydraulické tlumiče.

 

HYDRAULIKA V PRAXI

 

Když jsem udával příklady použití hydrauliky, zmínil jsem pouze automobily. Nicméně využití je velmi rozmanité, protože na základě hydrauliky fungují zařízení například ve:

 

   •    stavebnictví, 

 

   •    zemědělství, 

 

   •    průmyslu

 

   •    dopravě.

 

  

 

PRINCIP HYDRAULIKY

 

Hydraulické zařízení se skládá ze:

 

2 pístů,

 

hydraulického oleje.

 

Princip je následující, pokud je vystaven síle jeden píst, kapalina se přesune k pístu druhému. Teoreticky se čerpá ze znalostí Pascalova zákona a ten hovoří, že síla, která je vyvíjena na jedno místo, vytvoří v kapalině tlak, jehož vlivem je tekutina přesunuta k pístu druhému. Na druhý píst je vyvíjen stejně velký tlak díky kapalině. Hydraulické prvky slouží ke znásobení a přenosu síly, která je na píst vyvíjena.

SERVIS VYSOKOZDVIŽNÉ TECHNIKY

Když se bavíme o hydraulice, tak by bylo za vhodné zmínit tzv. vysokozdvižné vozíky. Jedná se o mobilní stroj používaný nejčastěji v logistice, stavebnictví, lesnictví pro manipulaci s materiálem. Příbuzné manipulační prostředky jsou ruční nebo elektricky poháněné nízkozdvižné vozíky nebo zařízení pro překládání kontejnerů.

K práci na VZV je nutné absolvovat povinné školení. V rámci školení řidičů VZV spolupracuje polečnost MHI servis se školicím střediskem MERIN Brno s. r. o..

Školení je prováděno na základě platných certifikátů ZK301 ACO-3073 ( ČSMM-L) a 24M/2002 CO-3088 (SZU). Školení jsme schopni provést do 5 pracovních dnů od objednání.

hydraulika

 

MHI SERVIS

 

Firma MHI servis spol. s.r.o. vznikla v roce 2010, nicméně navazuje na více než dvacetiletou tradici a zkušenosti podniku HYDROCOM. Disponuje velkými skladovými a výrobními prostory. Portfolio produktů zahrnuje hydraulické hadice, hydraulické šroubení, hydraulické trubky a spoustu dalších prvků, jež využijete v oblasti hydrauliky. V nabídce najdete vše, co Váš hydraulický systém potřebuje.